W dniu 27.02.2018 r., dzięki gościnności Dyrektora Zakładu Karnego i wsparciu Przewodniczącego VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku – Pana sędziego Jacka Zielińskiego, odbyła się niezwykle udana wizyta studyjna członków SUPP UG w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Studenci mieli możliwość poznania warunków odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Zaznajomili się ze specyfiką Zakładu Karnego w Sztumie, przeznaczeniem jednostki, jej historią, architekturą, strukturą oraz funkcjonowaniem poszczególnych służb. Zobaczyli m.in. place spacerowe, wyposażenie cel mieszkalnych, kaplicę, bibliotekę oraz pomieszczenie, w którym odbywają się wizyty „bezdozorowe”. Ponadto odwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie zapoznali się z warunkami nauki osadzonych oraz obejrzeli miejsca, w których odbywają się oddziaływania resocjalizacyjne i pomieszczenia gospodarcze, z których korzystają skazani.

Wizyta miała niezwykle pouczający wymiar. Pozwoliła nie tylko rozwiać niektóre z mitów dotyczących funkcjonowania jednostek penitencjarnych (jak np. istnienie popularnej w twórczości filmowej stołówki więziennej), ale także uwrażliwić studentów na cele wykonywania kary pozbawienia wolności. Personel zakładu karnego szeroko omówił kwestie związane ze społeczną readaptacją osadzonych, w szczególności realizowane przez sztumską jednostkę penitencjarną zajęcia kulturowo-oświatowe i sportowe, oddziaływania terapeutyczne, jak też sukcesy zakładu na tym polu. Studentom umożliwiono również przyjrzenie się pracy i twórczości artystycznej osadzonych, a także odbycie z nimi budującej rozmowy.

 

Zakład Karny w Sztumie jest jednostką typu zamkniętego oraz półotwartego, przeznaczoną dla skazanych płci męskiej za czyny popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa. Zakład ten może pochwalić się blisko 100-letnią historią, której istotny element stanowi współorganizowany ze Sztumskim Centrum Kultury Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej, mający od 2004 r. wymiar międzynarodowy. XXVII Ogólnopolski i XV Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej w Sztumie odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2018 r.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg wizyty!

Fot.:  Mjr Kamil Dobrzyński, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Sztumie.

Tekst: Dawid Marko, Koordynator Sekcji Prawa Karnego SUPP UG