4 marca 2018 r. odbyło się Walne zgromadzenie członków Poradni, na którym podsumowaliśmy całoroczną pracę i dokonaliśmy wyboru nowego Zarządu SUPP Gdańsk.