Pokój 4043 (III piętro)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-952 Gdańsk

Dyżury:

poniedziałek- czwartek w godzinach od 16.00-18.00

E-mail: suppgdansk@gmail.com

KONTAKT TELEFONICZNY
(NIE UDZIELAMY PORAD TELEFONICZNIE)

tel.: (58) 523 29 75

Nie ma potrzeby wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania.