101404

Fundacja założona w czerwcu 2012 roku. Powstała z potrzeby serca, z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupą, na rzecz której Fundacja chce działać, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Celem Fundacji jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Działalność oparta jest na wolontariacie w związku z czym koszt udziału w zajęciach jest symboliczny.

czytaj więcej na: www.fundacjafly.pl