Witamy na stronie internetowej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UG!

Wszelkie informacje związane z udzielaniem opinii znajdują się w zakładce Dla Klientów. Dni i godziny dyżurów w poradni znajdują się w zakładce Kontakt.

Przyjmujemy sprawy z zakresu:

Zasady udzielania porad prawnych w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

(poniższe zasady są wzorcem umowy – regulaminem w rozumieniu art. 384 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

Jak uzyskać poradę prawną?

 1. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się z nami osobiście w terminie dyżurów, listownie bądź mailowo.
 2. Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie (czytelnie) następujących dokumentów (w celu pobrania dokumentów proszę kliknąć odpowiednią nazwę):
  1. Formularz informacyjny (na odwrocie prosimy o podanie informacji na temat sprawy)
  2. Zasady wydawania opinii, oświadczenie
  3. Oświadczenie o sytuacji materialnej
 3. Na podstawie przedłożonych formularzy i kserokopii dokumentów Poradnia podejmuje decyzję, czy może sporządzić opinię w danej sprawie.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach reklamowych ani udostępniane osobom trzecim.

Oświadczenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do odbioru opinii należy wypełnić tylko wtedy, gdy odbiór osobisty nie będzie możliwy.

Zasady wydawania opinii:

 1. Nie udziela się porad ustnych, telefonicznych czy mailowych.
 2. Przyjmujemy również sprawy drogą mailową. Konieczne wówczas jest przesłanie skanów podpisanych formularzy.
 3. Opinie są sporządzane na piśmie.
 4. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej.
 5. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której biegnie termin (np. do wniesienia apelacji, zażalenia, sprzeciwu, zarzutów itp.).
 6. Założenie sprawy oraz złożenie odpowiednich dokumentów nie gwarantuje uzyskania opinii.
 7. Złożone w Poradni kopie dokumentów pozostają w archiwum Poradni i nie są zwracane Klientom.
 8. Opinie przygotowywane są przez studentów pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych WPiA UG.
 9. Termin na wydanie opinii wynosi ok. miesiąca, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące. O każdym opóźnieniu Klient powinien zostać poinformowany telefonicznie bądź listownie.
 10. Opinie są przygotowywane nieodpłatnie.
 11. Student oraz pracownik poradni nie może odmówić złożenia zeznań dotyczących prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.
 12. Opinie wydawane są tylko Klientowi lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru opinii podpisane przez klienta.
 13. Klient może poinformować Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej:
  FUPP
  ul. Szpitalna 5/5
  00-031 Warszawa

Dyżury:

pon.-czw. w godzinach 16:00-18:00

pokój 4043 (III piętro)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-952 Gdańsk

Nie ma potrzeby wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania.

e-mail: suppgdansk@gmail.com

tel.: (58) 523 29 75

(nie udzielamy porad telefonicznie)

Logo Street Law

Sekcja StreetLaw działająca przy SUPP w Gdańsku zajmuje się organizacją warsztatów z zakresu prawa w szkołach, placówkach penitencjarnych, fundacjach i stowarzyszeniach. Odpowiednio przygotowani studenci prowadzą takie zajęcia bezpłatnie, a udział w nich może wziąć każdy zainteresowany. Tematyka zawsze jest ustalana indywidualnie na potrzeby każdego odbiorcy – mogą dotyczyć zarówno prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i innych gałęzi prawa.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą i umożliwieniem przeprowadzenia takiego wykładu bądź całej serii zajęć przez naszych studentów, prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, iż istnieje opcja organizacji lekcji również na terenie Wydziału Prawa i Administracji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: streetlaw.suppgdansk@gmail.com

Kliknij na logo, by przejść na stronę:

Logo UG Logo WPiA UG Logo FUPP